มอบเงินบริจาคโครงการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มอบเงินบริจาคโครงการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสในหลวงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เงินบริจาคได้จากการร่วมมือจัดโครงการของ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ครัวสวนดุสิต โฮมเบเกอรี่ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

wp05