กิจกรรมแนะนำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

  • image

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมแนะนำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2559 โรงเรียนการเรือน

wp06     wp07      wp08

Blog Attachment