ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

_dsc0694

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน มีวาระในการประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และนำข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง 4/2559 ให้คณะกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์

Leave us a Comment