ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

16684020_1341052505933788_8355267122647642928_n

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดทำอาหาร “THE HUB WORLD OF 2017 : HEALTHY JUNKFOOD CHALLENGE”

16684020_1341052505933788_8355267122647642928_n

Leave us a Comment