งาน Thailand International Culinary Cup 2017

1505190901_image_th

เมื่อวันที่ 6-10 กันยายน 2560 นักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร TICC 2017 (THAILAND INTERNATIONAL CULINARY CUP 2017) ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา โดยมีอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์, อาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ และอาจารย์สุชารัตน์ ปิยะโชคไพศาล ได้ช่วยกันฝึกซ้อมและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน โดยมีผลสรุปการแข่งขันประกอบอาหาร ดังนี้

วันที่ 6 กันยายน 2560

– ประเภท Duck Main Course

นายนราธิป คำนิล ได้ประกาศนียบัตร

นางสาววริศรา สถาปนศิริ ได้ประกาศนียบัตร

– ประเภท Wagyu Main Course

นายบดินทร์เดชา ตันมาละ ได้เหรียญทองแดง

นางสาวรัตนาวดี แสนอู ได้ประกาศนียบัตร

 

วันที่ 8 กันยายน 2560

– ประเภท Modern Presentation Thai Cuisine

นายภาณุวัฒ์ สายวงค์ ได้เหรียญทองแดง

นางสาวณัฐชยา มหาวุฒิ ได้เหรียญทองแดง

นายจิรวัฒน์ บัวไสว    ได้ประกาศนียบัตร

– ประเภท Burgere innovation

นายวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทอง  ได้เหรียญทองแดง

 

วันที่ 9 กันยายน 2560

– ประเภท Classic Thai Cuisine

นายปัญญพัตน์ แสงจันทร์ ได้เหรียญเงิน

นายจิรพนธ์ บุญเพ็ญ ได้ประกาศนียบัตร

– ประเภท The Best of Culinary Team Team of 3

นายนิติภูมิ แก้วขาว ได้เหรียญทองแดง

นายอัษฎา รัตนสร้อย ได้เหรียญทองแดง

นายอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์ ได้เหรียญทองแดง

 

Leave us a Comment