การแข่งขัน “TIPAROS CHALLENGE ’17 RISING STAR CHEF : Authentic Thai Recipes”

23032848_831788183658928_8562127207730568309_n

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้เข้าร่วมการแข่งขัน “TIPAROS CHALLENGE ’17 RISING STAR CHEF : Authentic Thai Recipes” ภายใต้โจทย์สำรับอาหารไทยที่หายไป โดยมีนายวีรเทพ อาจอาคม, นางสาววิสาขา ระวิจันทร์ และนางสาวศุภรา กิตติอุดม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภท Popular vote โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร A1 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 สถาบัน

Leave us a Comment