ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในการแข่งขัน Real California Milk Culinary Academy Competition

23316289_1581323118592747_6604770375715415164_n

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นาย วีรเทพ อาจอาคม และ นางสาว ศุภรา กิตติอุดม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Real California Milk Culinary Academy Competition โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้ไปเรียนทำอาหารที่ CAI ศึกษาดูงานที่ Napa Valley ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้วัตถุดิบหลักประเภทผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมี อาจารย์ ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ เป็นผู้ร่วมดูแลและให้คำแนะนำ ฝึกซ้อมต่างๆ โดยการแข่งขันจัดขึ้น ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

Leave us a Comment