ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์

S__32604162

นางสาวธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

Leave us a Comment