ประชุมปรับแผนการเรียนให้นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล เป็นประธานในการประชุม ปรับแผนการเรียนให้นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ให้สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ตลอดปี ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์

 

Leave us a Comment