กิจกรรมรวมพลังชาวการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจำปีการศึกษา 2561

DSC_0252

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมรวมพลังชาวการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ สร้างความสามัคคี และความสนุกสนาน ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »

Leave us a Comment