Makro HoReCa Challenge 2019 ระดับชิงแชมป์ภูมิภาค(ภาคใต้)

S__37159004

นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ โรงเรียนการเรือน คว้าแชมป์ภาคใต้ สมัยที่สอง Makro HoReCa Challenge 2019 รุ่นเยาวชน และเป็นตัวแทนภาคใต้ในการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย และนายศุภสิทธิ์ อยู่เย็น เข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้ด้วย รายการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แม็คโครสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment