Makro HoReCa Challenge 2019 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__2277379

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุพิชญา ชื่นตา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประเภทการแข่งขันปรุงอาหารจานหลัก (Main Course) อาหารเอเชียจากวัตถุดิบปริศนา ระดับเยาวชน Makro HoReCa Challenge 2019 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)

Leave us a Comment