โรงเรียนการเรือนร่วมเปิดบ้านในงาน “SUAN DUSIT Open House”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนการเรือน ร่วมเปิดบ้านในงาน “SUAN DUSIT Open House” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2563 -2566 และเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ ครูแนะแนว นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารักตะกนิษฐ โดยมี ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดกิจกรรม สำหรับโรงเรียนการเรือน จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ และจัดให้นักเรียนร่วมเล่นเกมส์เกี่ยวกับแต่ละสาขา มีน้อง ๆ นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมาก