โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมวันช่อใหม่ 2562 “SDU Freshman Day 2019” สานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด หนุ่มขจร (เดือน) สาวเฟื่องฟ้า (ดาว) , MC Search, Miss Lady Lady, การแสดง และการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับนักศึกษา พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆจากผู้สนับสนุน และ Mini Concert จาก True เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผลการประกวดต่างๆ ที่ทางโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล
– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแสดง
รางวัลสาวเฟื่องฟ้า
– รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 6 นางสาว กุลสตรี รัตนุ่มน้อย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 7 นางสาว ธัญชนก จิตตกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รางวัลหนุ่มขจร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 8 นาย ก้องภพ กัณหานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 1 นาย ภควัต ครองมิ่งมงคล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต