ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการความร่วมมือข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวมาตรฐาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการความร่วมมือข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อร่วมกันพัฒนาครัวให้มีมาตรฐานและสามารถฝึกปฏิบัติได้จริง นำโดยว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และนายทวีศักดิ์ หันตุลา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคนิคระบบและงานซ่อมบำรุง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครัวมาตรฐาน ณ ห้องประชุม 20212 ชั้น2 อาคารเพชรภูมิภัฎ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เนื้อข่าวโดย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ// ภาพโดย นายทวีศักดิ์ หันตุลา