พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนการเรือนได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้อง HALL 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2562