โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ประจำ   ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Sievert Larsson ประธานมูลนิธิ และคณะจากมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 80 ทุน สำหรับทุนการศึกษา เอมอร ปทุมมาเป็นทุนการศึกษาทางด้านศิลปะการครัว Culinary Arts เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนาญใน        การประกอบและจัดตกแต่งอาหารไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร