บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด รับนักนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

   บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา (Internship and Training in USA) โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่ได้เรียนมา ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม การทำงานอย่างเป็นสากล และการเรียนรู้การใช้ชีวิตในอเมริกา เป็นระยะเวลา 12 เดือน ภายใต้วีซ่า ประเภท J-1 Exchange Visitor อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้ารับการฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆพร้อมรับค่าตอบแทนและสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจบโครงการอีกไม่เกิน 30 วัน  สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ American Learning Co., Ltd. +66 2-619-0044, +66 87-566-0008 www.american-learning.com