วันที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

📣วันลงทะเบียนเรียนไฮไลท์วันที่ในปฏิทินไว้เลยนะคะน้อง ๆ 🗓

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้น้อง ๆ ต้องเรียนออนไลน์กันที่บ้าน ในระหว่างนี้ก็อย่าลืมติดตามปฏิทินวิชาการกันนะคะ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.dusit.ac.th/calendar/ เพื่อจะได้ไม่พลาดในกิจกรรมต่าง ๆ กันค่ะ