“เทคนิคการใช้ชีวิตให้มีความสุขในสถานการณ์โควิด 19”

“ เทคนิคการใช้ชีวิตให้มีความสุขในสถานการณ์โควิด – 19 ”
เชื่อได้ว่ามีหลายๆท่านในช่วงสถานการณ์โควิด19นี้ สร้างความเครียดและการปรับตัวในการใช้ชีวิต วันนี้โรงเรียนการเรือนมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ท่านลองฝึกกันค่ะ

ด้วยความห่วงใยจาก : โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต