📣 เชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาโรงเรียนการเรือนรหัส 58-60 เข้ารับการสอบโทอิค (toeic) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศ 📣 เชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาโรงเรียนการเรือนรหัส 58-60 เข้ารับการสอบโทอิค (toeic) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 หรือ 3 กรกฎาคม 2563
วิธีการสมัคร ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง 1213) อาคาร 1 ชั้น 2
2. สมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2XUpQcN
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-23 มิ.ย. 63 หรือ ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้เข้าสอบครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถจองที่นั่งสอบได้
หลักฐานที่ต้องแสดงในการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ต้องไม่หมดอายุก่อน 3 ต.ค. 63) + มีภาพบุคคลและข้อความชัดเจน
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา (ต้องไม่หมดอายุก่อน 3 ต.ค. 63) + มีภาพบุคคลและข้อความชัดเจน
3. ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท

หากสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️โทร 02-4239450 สำนักงานโรงเรียนการเรือน