💙การปฏิบัติตัว “เมื่อต้องออกจากบ้าน” ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 💙

💙การปฏิบัติตัว “เมื่อต้องออกจากบ้าน” ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 💙
📌แม้จะมีการผ่อนปรนให้ผู้คนสามารถออกจากบ้านได้ แต่การรักษาระยะห่างหรือการทำ Social Distancing ยังคงจำเป็น เพราะถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเชื้อโควิด-19 จะยังแฝงตัวอยู่ที่ไหนหรือมีใครที่อาจเป็นพาหะนำเชื้อบ้าง
การออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะโดยสารรถสาธารณะ เข้าลิฟต์ ขึ้นบันไดเลื่อน หรือต่อคิวเข้าห้าง-ร้าน จึงควรรักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อยๆ 1-2 เมตร แม้จะต้องรอคิวหรือใช้เวลานานกว่าปกติ แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะ

ด้วยความห่วงใยจาก : โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต