🔓 คลายล็อก : ระยะที่ 4 มีอะไรบ้าง ? 🔓

🔓 คลายล็อก : ระยะที่ 4 มีอะไรบ้าง ? 🔓
.
ล่าสุด 12 มิถุนายน 2563 ศบค.มีมติยกเลิกประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว เริ่มวันที่ 15 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป แต่ยังคงควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ พร้อมให้ผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต กิจกรรมด้านออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนการ โดยเน้นย้ำให้ทุกกิจการ กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/102483071316736/posts/165067481724961/