🍏🥗เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2020🥑🥦

🍏🥗เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2020 กระแสสุขภาพมาแรงอย่างต่อเนื่อง 🥑🥦เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพจะมาแรง เนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แนวโน้มของผู้สูงอายุที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในปี 2020 มีมากขึ้น 30% และกลุ่มคนอายุ 48-57 ปี 👵👨‍🦳ซึ่งจะมีความต้องการในการใช้ชีวิตที่เป็นความสุขทางใจมากว่าความสุขทางวัตถุและมักจะให้ความสำคัญกับเวลา สุขภาพ ญาติพี่น้อง ครอบครัว มักจะเลือกสิ้นค้าและบริการที่จะช่วยในเรื่องสุขภาพ ดังนั้นวันนี้เราจึงนำ เทรนด์อาหารและสุขภาพ ​2020 มาฝากค่ะ