6 เรื่องเล็ก ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ที่ไม่ควรมองข้าม มีรายละเอียดดังนี้