การออมเงินเก็บไว้เป็นประจำ ฝึกฝนนิสัยการเก็บเงินเป็นเรื่องที่ดี แต่หากยังมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ จะทำให้เราเก็บเงินได้ยาก