5 ผลไม้ที่น้ำตาลไม่สูง สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน สามารถรับประทานได้ แต่ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม