เราสามารถบอกถึงรสชาติความแตกต่างในอาหารได้จากการรับรส โดยใช้ลิ้น ซึ่งลิ้นมีปุ่มรับรสจำนวนมากบนลิ้นที่เรียกว่า (Papila) โดยปุ่มบนลิ้นจะประกอบด้วยตุ่มรับรส (Taste Bud) ที่รับรสชาติพื้นฐาน 5 ชนิดดังนี้