อาหารใกล้ตัวเหล่านี้ ที่พบเห็นได้ทั่วๆไป เมื่อรับประทานมากๆ อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย ทั้งความอ้วน แคลอรี่สูงและอื่น ๆ อีกนะครับ