ว่าด้วยเรือง – เขียง- เราเคยสังเกดไหมว่าในครัวโรงแรมและร้านอาหาร มีเขียงใช้งานสีต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร แล้วถ้าในครัวที่บ้านมีเขียงสีเดียว ทำอย่างไรดี >>>? ง่ายนิดเดียว คือ ให้ล้างทำความสะอาดเขียงทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนวัตถุดิบที่เตรียมใหม่ เราก็สามารป้องกันการปนเปื้อนข้ามได้เช่นกัน