ดวงตา เปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างของหัวใจ สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกของเราได้ อย่างคืนไหนที่ต้องนอนดึกแล้วตื่นเช้า จะเห็นใบหน้าและดวงตาที่ดูไม่สดชื่น จึงขอแนะนำการดูแลดวงตา ให้สวยใสด้วยวิธีดังนี้กันครับ