เปิดรับสมัครงาน บริษัท สมาร์ท ลิฟวิ่ง จำกัด

รับสมัครตำแหน่ง เชฟและผู้ช่วยเชฟ เพื่อสาธิตการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัทและเป็นผู้ดำเนินรายการลงทางช่องทางออนไลน์ของทางบริษัท
ติดต่อ
คุณตฤณกร เบอร์โทรศัพท์ 061-391-2188
ส่งใบสมัครมาที่ Email: yuubysmartliving.offcial@gmail.com
(พร้อมคลิปแนะนำตัวเองสั้น ๆ)