ปลาสวาย เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีการเพาะเลี้ยงมานานกว่า 50 ปี และเป็นสัตว์น้ำที่ทางกรมประมงไทยผสมเทียมสำเร็จเป็นชนิดแรก