สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดกระทง ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชมเชย เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา และนำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563