กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ” โดยวิทยากรมากฝีมือ ได้แก่
– เชฟเพ็ญณี จิรายุวัฒนา ผู้มีฝีมือด้านเชฟขนมหวานมาถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดของเชฟที่ควรหาให้เจอว่าต้องการทำอะไร และมุ่งที่จะทำ ทำในสิ่งที่รักจะมีความสุข ต้องมีวินัย อดทน และอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วจะสำเร็จแน่นอน ที่สำคัญอย่าลืมหาเวลาอยู่กับตนเอง
– คุณว่าน ปิติชัย เดชประเสริฐศรี ผู้บริหารจากไมเนอร์กรุ๊ป ให้ข้อคิดว่า การตรงต่อเวลา การมีวินัย การวางแผน มีเป้าหมายชัด สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ ที่สำคัญต้องฝึกฝนตนเอง สามารถพร้อมทำงานได้ไม่เกี่ยงงาน เรียนรู้ และทำให้สำเร็จ
– เชฟพุฒิ พุทธิธนัตถ์ ชยอภินันท์ฐากุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ให้ข้อคิดต้องรู้จักวัฒนธรรมในการทำงานของแต่ละแห่ง แต่ละ generation การปรับตัว การมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ความอดทน และหาโอกาสพัฒนาฝึกฝนตนเองให้ไปให้ถึงเป้าหมาย
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต