การแข่งขันแบตคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (DSAT) มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

– นายสมพล วิบูลย์ศิริกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

– นางสาว นภาพร ฐิติกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์