การแข่งขันปรุงอาหารระดับอุดมศึกษา

ทิพรสค้นคว้า… สตาร์เชฟคนใหม่
รสชาติใหม่ให้วงการอาหาร
TIPAROS CHALLENGE 2021 RISING STAR CHEF
การแข่งขันปรุงอาหารระดับอุดมศึกษา
เพื่อค้นหาผู้มีทักษะการปรุงอาหารยอดเยี่ยมที่สุด
สู่การเป็นซุปเปอร์สตาร์เชฟคนใหม่
การแข่งขันรอบคัดเลือก ครั้งที่ 1: ผู้เข้าแข่งขันส่งผลงาน พร้อมสูตรภายใต้รูปแบบ SECRET OF SAUC : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
การแข่งขัน ครั้งที่ 2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Tapers Challenge 2021 Rising Star Chef: SECRET OF SAUCE: ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
 
หมายเหตุ:
ใครที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน
ติดต่อ อ.ปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์
 
รายละเอียดการแข่งขัน
 
ใบสมัครเข้าแข่งขัน: