โรงเรียนการเรือน สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย ผูก

คณาจารย์ โรงเรียนการเรือน ร่วมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ รัด มัด ร้อย ผูก โดยได้รับเกียรติจากห้างหุ้นส่วนจำกัด สปาร์กิ้งเฮด โปรดักชั่น ที่ได้รับมอบหมายจากโทรทัศน์รัฐสภา ให้เป็นผู้ผลิตรายการ “คิดถึงสเน่ห์ไทย” รายการสารคดีสั้น 3 นาที นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาไทย เพื่อเผยแพร่และสืบสานให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก สำหรับโรงเรียนการเรือน ได้นำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เมฆวิลัย สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการห่อ เมนู“ขนมสอดไส้” อาจารย์จารุณี วิเทศ สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการรัด เมนู“ต้มจืดลูกรอก” อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการมัด เมนู “ข้าวต้มผัด/ข้าวต้มมัด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการร้อย เมนู “ทอดมัน” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ สาธิตอาหารไทยด้วยเทคนิคการผูก เมนู “ถุงทอง” เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ล้านนาอารีย์บรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน