ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนการเรือนได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ทั้งนี้โรงเรียนการเรือนได้พาคณะครู และนักเรียนเข้าชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านอาหาร พร้อมทั้งได้แนะนำการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ