งานแนะแนว “SK NEXT STATION : SATURDAY EDUCATION PARTY”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานแนะแนว SK NEXT STATION : SAURDAY EDUCATION PARTY จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะแนวการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรที่เปิดในรอบ TCAS 65 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน แนะนำด้านการจัดกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา มีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ ผู้เข้าแข่งขันรายการ The Next Iron Chef Season 2 และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 120 จัดกิจกรรม Exclusive Talk โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2564