กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนการทำอาหารครัวเจ๊ง้อ

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนการทำอาหารครัวเจ๊ง้อ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มสด.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนการทำอาหารครัวเจ๊ง้อ ซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติเรียนดี มีความขยัน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ราย โดยมี นางสาวสุกัญญา ป้อมแก้ว และนายณภัทร สวัสดิภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายพงศ์พันธ์ ศรีจันทรา และนางสาวพิมพร อภิวัฒนาทร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับทุการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams