ม.สวนดุสิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท MINGALAR ALLIANCE

ม.สวนดุสิตลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท MINGALAR ALLIANCE ประเทศเมียนมาร์เปิดอบรม“หลักสูตรอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ” ในประเทศเมียนมาร์ http://www.dusit.ac.th/2021/931140.html