การประกวดและสร้างสรรค์ไอเดียในหัวข้อ “เมนูสร้างสุข”

📣📣📣 โรงเรียนการเรือนมีกิจกรรมดีดี๊‼️‼ มาฝากนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตชั้นปีที่ 2-4 (เท่านั้น) ที่มีความสนใจในการประกวดและสร้างสรรค์ไอเดียในหัวข้อ “เมนูสร้างสุข” 🥦🥬🐔🐷🐙🧄🍴 กับ VSC Angel Spinach มี 4 Theme ในการแข่งขัน
– The Best of Fine Food
– The Best of Street Food
– The Best of Convenience Food
– The Best of Wellness Food
📝📝📝 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2565
โดยทีมประกอบด้วย นักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน (อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาหลายทีมได้)
รับสมัครผ่าน https://www.surveymonkey.com/r/9XZZK95
📍📍📍ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันผ่านระบบ Online วันที่ 20 เมษายน 2565 รายละเอีดยต่างๆ ศึกษาได้ตามเอกสารแนบ (PDF) “เชฟสร้างสุข โดย VSC#1
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ 👩‍🍳🧑‍🍳เชฟสร้างสุข โดย VSC__1