ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น. (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง http://thailandpod.org/ หรือ