นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 45 ทีม ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “เชฟสร้างสุข” เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Online

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณ ศูนย์การศึกษาลำปาง และศูนย์การศึกษาตรัง จำนวน 45 ทีม ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “เชฟสร้างสุข” เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Online เพื่อรับฟังหลักเกณฑ์การแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Packaging Trends และ Global Customer Trends in Food Busines ที่ทีมงานผู้จัดได้จัดขึ้น ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 7-eleven การประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ในวันที่ 20 เมษายน 2565