โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 61 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวและแนวคิดการทำงานใน Food World ” โดย คุณชณา วสุวัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด พร้อมทั้งร่วมรับชมวีดิทัศน์ “เรื่องเล่าจากรุ่นพี่” ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตจริงของนักเรียนเชฟ” โดย คุณศุภรา กิตติอุดม Celeb Chef Thailand 2019 และ “เสริมจิตใจให้เข้มแข็งในการทำงาน” โดย ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสิรฐสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.