ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1)

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Food Contest โครงการ VSC เชฟสร้างสุข (ครั้งที่ 1) โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
 
1) รางวัล The Best of Street Food (ทีม แล้วแต่แป๊ะ)
ประกอบด้วย นายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน และนายจิรวัฒน์ จันทร์เพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 
2) รางวัล The Best of Convenience food (ทีม Sao south side)
ประกอบด้วย น.ส.วิชยา สกุลสอน และน.ส.สาวิกา แก้วบุตรดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
 
3) รางวัล The Best of Fine Food (ทีม NK001)
ประกอบด้วย นายนาวิน น้ำแก้ว และน.ส.กฤตชนก ทรัพย์แก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง
 
4) รางวัล The Best of Wellness Food (ทีม Darlene)
ประกอบด้วย น.ส.วิลาวัลย์ เกาะสมัน และน.ส.ศิริรัตน์ เพชรหนองชุม สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรัง
 
5) รางวัล Good Looking (ทีม SDU TRANG)
ประกอบด้วย นายพุฒิพงศ์ ล่องตี้ และน.ส.จีรภัทร พุทธสโร
 
6) รางวัล Popular Vote (ทีม Sao south side)
ประกอบด้วย น.ส.วิชยา สกุลสอน และน.ส.สาวิกา แก้วบุตรดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
 
ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต