กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2565

มาแล้วน้อง ๆ 😍😍
เตรียมพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2565
————————————————
ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคน 🎉🎉
แล้วพบกันในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams