หลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หมู” ทำอะไรก็อร่อย

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร อาหารการเรือน สวนดุสิต ในหัวข้อเรื่อง “หมู” ทำอะไรก็อร่อย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ การ บริการ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้ิิอหาในเรื่อง ขาหมูพะโล้สไล์จีนกับหมั่นโถวเนื้อนุ่ม แกงมัสมั่นแก้มหมูรสเด็ด และหมูกรอบมือโปร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหาร ตั้งแต่เทคนิค ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ และเคล็ดลับในการปรุงประกอบอาหาร โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams