โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสมัยใหม่”

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนการเรือน Managing Director, Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมี อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดี อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-15.30 น. ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และบริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3-4 เข้าศึกษาดูงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และด้านการฉายรังสีอาหาร สมุนไพร ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานในด้านกระบวนการผลิต และจัดจำหน่ายสุราผลไม้ (ไวน์) ณ บริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และบริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์สไวน์เนอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี  

โรงเรียนการเรือน ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2566

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบในเรื่องสำคัญ คือ เรื่องสรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(37)/2566 สรุปประเด็นสำคัญจาก ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3(34)/2556 สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(27)/2566 รายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย รายงานผลการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ครั้งที่ 1(14)2566 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และรายงานบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน กรณีบุคลากรย้ายสังกัด และไม่ต่อสัญญาจ้าง วาระเสนอเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดโรงเรียนการเรือน พิจารณาการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาการขออนุญาตให้บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน พิจารณาการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพิจารณารายละเอียดการจัดซื้อชุดเชฟ เสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน รหัส 65 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม […]

ร้านขนมไทย “เลอละไม” รับสมัครพนักงาน

ร้านขนมไทย “เลอละไม” รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง – หัวหน้ากุ๊ก-ขนมไทย (Chef de Partie) – พนักงานทำขนม-ขนมไทย (Helper Cook)   รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ———————————————— สนใจสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065-882-2047 Line ID: laankaonhom Email: sunittra.timpan@lelamai.com

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง – Pastry/Cooking Instructor – Sale consultants – Studio assistance รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ———————————————- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 02-204-1143/ 064-672-0366 Email. hr.abcth@gmail.com

ประกาศรับสมัครงาน ร้าน Chim Ramen and Diner

ประกาศรับสมัครงาน   ร้าน Chim Ramen and Diner ร้านอาหารแนว Experimental มองหาน้อง ๆ ที่สนใจงานในครัว มาเป็นทีมเดียวกัน ——————————— คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ – ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ – มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา – เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 บาท – มี OT, Tips, Service Charge – มีวันหยุดประจำปี – ทำงานที่สุขุมวิท 33 – ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน ——————————– สนใจสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086 562 3645 (พี่แจน)

ประกาศรับสมัครงาน ร้านนภสร (ปากคลองตลาด)

ประกาศรับสมัครงาน ร้านนภสร (ปากคลองตลาด) ตำแหน่ง ช่างจัดดอกไม้   รายได้เริ่มต้นที่ 15,000 บาท ———————————— คุณสมบัติ: อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป รักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ————————————- สนใจสมัครงานได้ที่ ร้านนภสร (ปากคลองตลาด) โทร: 081-845-5372 Line: @napasorn Email: Napasornflowerart@gmail.com

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้คำปรึกษา และแนะนำการดำเนินงานกับสำนักงานคณบดีโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน ได้รับเกียรติจาก คุณมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคุณเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้ามาให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินงานกับสำนักงานคณบดีโรงเรียนการเรือน เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การจัดทำรายงานการเงินและแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนการเรือน และมหาวิทยาลัยมีการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีหัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      

โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “SDU Smart Idol 2023”

โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “SDU Smart Idol 2023” จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน ได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด SDU Smart Idol 2023 SDU LGBTQ Smart Idol SDU Speech Contest 2023 (MC SEARCH) SDU Big Show 2023 (การประกวดการแสดง) SDU VARLORANT Championship(E-sport) พร้อมกับ Mini Concert ศิลปินจากค่าย What the Duck กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ SDU Smart Idol […]

1 2 3 4 5 6 99